This website is using cookies
×

hotline

bezplatna diagnostika

bezplatné vyzdvihnutie

Pevný disk je úložné médium, ktoré pozostáva z jedného alebo viacerých kruhových diskov /z Alumínia alebo krištálovej keramiky/ pokryté elektromagnetickou záznamovou vrstvou.  Toto riešenie umožnuje zápis dát v elektronickej forme.  Tieto platne sa nachádzajú nad sebou na jednej osi a podľa kapacity disku variuje aj ich počet. Počas behu disku rotujú rýchlosťou napr. 7200ot/min.

K čítaniu dát slúžia magnetické hlavy, ktore sa nachádzajú na povrchu disku, pri jeho behu sa vznášajú jemne nad povrchom a vychylovaním presúvajú z pozície na pozíciu. K ovládaniu týtchto hláv slúžia 2 magnety rôznch pólov a cievka ktorou prechádza prechádza prúd a rameno čítacích hláv mení svoju polohu.

Magnetické čítacie hlavy fungujú na princpe GMR - obrovský magnetický odpor. Vo vysokej frekvencii snímajú stav magnetického pólovania na platniach vo vysokej hustote a indetifikúju tak zapísané dáta.

Hustota zápisu môže byť napr. 133GB, 166GB na platňu. Násobením dostaneme celkovú možnú kapacitu disku v danej konfigurácii.

Dátová oblasť je rozdelená na jednotky nazývané Sektory. Sector=512B.

 

Perpendikulárne (zvislé) magnetické zapisovanie  (PMR)

Po celé desaťročia sa priemysel pevných diskov sústredil takmer výlučne na metódu nazývanú pozdĺžny magnetický záznam na zaznamenávanie údajov na pevné disky. Pri pozdĺžnom zaznamenávaní je magnetizácia každého údajového bitu (tj binárna číslica 0 alebo 1) horizontálne vyrovnaná, rovnobežne s platňou, ktorá sa otáča vo vnútri pevného disku.

 longitudal

Pri kolmom magnetickom zázname (PMR) je magnetizácia každého dátového bitu vertikálne uložená, čo poskytuje schopnosť ukladať na daný disk viac údajov, ako je možné pri konvenčnom pozdĺžnom zaznamenávaní. 

 pmr

×