RAID

RAID je skratka pre "R edundant A rray of I ndependent D isks ", čo v preklade znamená, že používame samostatné pevné disky v spoločnom zapojení, ktoré spolu vytváraju pole – Array.
Cieľom takehoto zapojenia je znásobiť kapacitu zapojeného úložného miesta, alebo využitím prepočtu Parity znásobiť bezpečnosť úložiska.

Výhodami RAID systémov môžu byť: 
• vyššia kapacita úložiska
• vyšší výkon, rýchlost čítania a zapisovania
• bezpečnosť úložného miesta (je možné vymeniť pevný disk z poľa za behu, pokiaľ jeden alebo dva disky vypadnú

Čoraz väčšia potreba úložného priestoru na ukladanie dát prinútila používať RAID systémy veľké podniky ako aj domácich používateľov.

Existujú rôzne varianty, niektoré optimalizované na rýchlosť, niektoré na bezpečnosť. Nemali by sme, ale zabúdať, že žiaden RAID nie je 100% spoľahlivý, t.j. že nedôjde k jeho zlyhaniu.

K vytvoreniu RAID-u potrebujeme vždy:

  • pevné disky
  • hardverový RAID kontroler, ktorý zabezpečí chod RAIDu,
  • alebo operačný systém, ktorý podporuje softverový RAID – t.j. chod RAIDu zabezpečí samostantý program/driver alebo priamo Operačný systém.

Referencie