Režim Expres

Zakázka je uprednostnená pred ostatnými, a je spracovaná v 12 alebo 24 hod režime.

Režim 
EXPRESS

  • realizovanie zakázky ihneď po prijatí
  • prevádzka 24 hodín, na zakázke sa môže pracovať počas noci, víkendu
  • 50% príplatok k štandardnej cene
  • Platné pre pevné disky a  diskové polia.


V prípade urgentnej obnovy dát, použite náš Hotline - 0915 061 649

Referencie